perjantai 10. elokuuta 2012

Vertaissovittelussa ratkaistaan ristiriitoja

Hakeuduin vapaaehtoiseksi sovittelijaksi loppuvuodesta 2011, kun oppilaitoksessamme käynnistyi VERSO-toiminta. Olin jo aiemmin kuullut VERSO-toiminnasta ja sen toimivuudesta ala-asteikäiseltä tyttäreltäni, joten en epäillyt hetkeäkään, kun tuli mahdollisuus hakeutua sovittelijaksi. Pääsin mukaan päivän mittaiseen koulutukseen, jossa käytiin läpi erilaisia konflikteja ja sovittelijana toimimista. Koulutus oli intensiivinen, mutta samalla hauska ja monipuolinen.

Kun vertaissovittelutoiminta sitten marraskuussa 2011 käynnistettiin, oli hieno nähdä, kuinka sovittelumahdollisuutta käytettiin konfliktien ja muiden epäselvien asioiden selvittämiseen aikaa tuhlaamatta. Vastaanotto vertaissovittelulle oli positiivista ja tulokset melkein heti nähtävissä. Ne antoivat lisää motivaatiota ja uskoa sovittelutoiminnan toimivuuteen.

Sovitteluja on ollut laidasta laitaan. Kaikki tapaukset ovat olleet erilaisia, mutta olemmehan me ihmisetkin erilaisia ja meillä on asioihin omat näkökulmamme. Olen itse päässyt parini kanssa sovittelemaan yhtä oikeaa konfliktitilannetta, joka ratkaistiin kaikkien osapuolten kannalta myönteisesti.

Toivon, että VERSO koetaan tulevaisuudessakin hyödyllisenä ja meihin uskalletaan ottaa yhteyttä tilanteen niin vaatiessa. Me sovittelijat ja ohjaajatkin olemme kuitenkin ihan tavallisia ihmisiä tavallisine elämineen ja arkineen. Sovittelutilannetta ei tule pelätä, sillä se on kaikkien hyväksi. Sovittelutilanteessa jokaiselle annetaan mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Me sovittelijat pyrimme olemaan tuki ja apu ongelmien ratkaisemisessa.

Vapaaehtoisena sovittelijana koen, että olen tärkeä henkilö ja minuun luotetaan. Voin vaikuttaa oppilaitoksessamme myönteisellä tavalla ja voin ennaltaehkäistä isompia ongelmia. Lisäksi saan kertoa eteenpäin vertaissovittelutoiminnasta ja sen toimivuudesta käytännön tasolla. 

Sovittelijana olen saanut uusia haasteita elämääni. Olen saanut mahdollisuuden tutustua erilaisiin ihmisiin ja rakentaa uudenlaisia ihmissuhteita. Minun on nyt helpompi poistua omalta mukavuusalueeltani ja ottaa vastaan haasteita, joita aiemmin ehkä jopa pyrin kiertämään.

Sovittelutoiminnassa harjaantuvat kuuntelemisen ja ongelmien ratkaisutaidot. Koen, että olen voinut hyödyntää myös itse omassa elämässäni vertaissovittelun ”runkoa”. Olen löytänyt uusia näkökulmia selviytyäkseni oikealla tavalla oman elämäni hankalista hetkistä.

Vertaissovittelutoiminta perustuu tasavertaisuuteen. Sovittelijat tukevat sovittelutilannetta ja pitävät rungon kasassa. Sovittelijoina pyrimme sovitteluun hakeutuneiden henkilöiden kanssa löytämään kumpaakin osapuolta miellyttävän ratkaisun ja siten tukemaan jatkoa myönteisellä tavalla. Emme sovittelijoina tee ratkaisua soviteltavien puolesta, vaan pyrimme antamaan osapuolille työkalut keskustelun etenemiseen, jolloin sovittelun osapuolet voivat ymmärtää toistensa ajatuksia ja tapoja toimia myös vastaisuudessa.

Sovittelutoiminta on lähtenyt kaikin puolin hyvin käyntiin oppilaitoksessamme. Sovittelijat ovat motivoituneita ja haluavat omalla esimerkillisellä asenteellaan pitää myönteistä ilmapiiriä yllä. Uskon, että vertaissovittelulla saadaan hyvät tulokset pitkällä aikajänteellä. Vertaissovittelun avulla ihmisten väliset konfliktit voidaan pitää hallinnassa.

Heltechissä toimii hyvä vertaissovittelutiimi, joka kehittää tätä työtä. Tiimiin kuuluu sovittelijoita ja ohjaajia. Sovittelijoiden tukipilarina ovat mukavat ohjaajat, mutta myös toiset sovittelijat. Voimme jakaa kokemuksia ja kysyä neuvoja toisiltamme. Ehkä tärkeintä on se, että opimme keskinäisissä kanssakäymisissä hyödyntämään itsekin restoratiivista ajattelutapaa, joka valmentaa meitä toimimaan ihmissuhteissa tunteet huomioon ottaen.

VERSO-kokemusteni perusteella voin sanoa, että vertaissovittelutoiminta ammattikoulutasolla ei ole turhaa ajankulua vaan hyvinkin tarpeellista toimintaa.

Mari, suunnitteluassistentin perustutkinto-opiskelija, VERSO-sovittelija2 kommenttia:

 1. Mitä tarkalleen tarkoittaa restoratiivinen ajattelutapa ??

  Kuinka monta sovittelutapausta vuodessa tullee, ja kuinka monen opiskelijan koulussa?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Heltechissä on yli 4000 opiskelijaa. Aloitimme VERSO-toiminnan vuonna 2011, joten vielä ei ole laskettu, montako sovittelua on ollut vuoden aikana. Niitä on kuitenkin pidetty useita kymmeniä.

   Restoratiivisesta ajattelusta löydät lisätietoa VERSO-sivulta:
   http://www.ssf-ffm.com/vertaissovittelu/index.php?id=37

   Poista